FAMILJEN DANBOM PÅ TITANIC

 "Inte ens Gud fader skulle kunna sänka detta fartyg"

Titanic katastrofen är kanske världens mest berömda fartygsolycka genom tiderna. Samtidigt som Titanic och hennes systerfartyg i samtiden var symboler för människans tekniska framsteg blev fartyget också en symbol för mänskligt övermod genom en övertro till ett osänkbart fartyg.

Intresset för Titanic har alltid varit stort, det ökade i och med att vraket hittades och att det gjordes en film om fartygets undergång. För de som hade anhöriga med ombord blev filmen ett sorgearbete av de släktingar som så tragiskt gick under natten den 15 april 1912.

Jag hade släktingar till mig som var med på denna jungfruresa denna ödesdigra färden i april 1912. Här berättar jag deras släkthistoria.


Under FFT live helgen så var jag med på marknadstorget och gjorde en kort presentation av min bok, https://www.youtube.com/watch?v=2kKQHkt7t10 (1 tim och 43 min in i filmen). 

Pia Lindgren

Socialarbetare, släktboksskrivare och Yogainstruktör